ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ за 5 місяців

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ за 5 місяців

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 2381346 осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. чисельність наявного населення області зменшилась на 1729 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення населення на 3866 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст на 2137 осіб.

 

Ринок праці

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018р. становила 9,3 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 77,1%. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Одеській області на кінець травня 2018р. становив 0,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 0,9%, у міських поселеннях – 0,5%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у травні 2018р. становила 7,9 тис. осіб. 

Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2504 грн, що дорівнює 67,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2018р. порівняно з квітнем п.р. збільшилася на 1,4% і на кінець місяця становила 5323 одиниці. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по області порівняно з квітнем залишилось без змін і на кінець травня 2018р. дорівнювало 2 особам.

 

Доходи населення

У січні–квітні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7322 грн і порівняно з відповідним періодом 2017р. збільшився на 24,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар`єрів; сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві; тимчасовому розміщуванні й організації харчування; охороні здоров`я та наданні соціальної допомоги, водопостачанні; каналізації, поводженні з відходами і не перевищував 76,4% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 108,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у квітні 2018р. зменшилася на 0,9% і на 1 травня 2018р. становила 49263 тис.грн.

На 1 травня 2018р. основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (64,1% загальної суми боргу), будівництво (14,8%) та операції з нерухомим майном (9,5%). При цьому, значна сума боргу по заробітній платі спостерігалась на підприємствах м.Одеса (92,0%).

На 1 травня 2018р. вчасно не отримали заробітну плату 573 працівника економічно активних підприємств (0,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 16898 грн, що у 2,2 раза перевищує середню заробітну плату за квітень 2018р.

 

Соціальний захист

У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 28,5 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 13,0 тис., у сільській місцевості – 15,6 тис. домогосподарств. 

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. становила 26122,1 тис.грн, із неї у міських поселеннях 11661,6 тис.грн, у сільській місцевості – 14460,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні п.р. становив 212,6 грн (у березні 2018р. – 1038,5 грн).

Крім того, у січні–квітні 2018р. 9737 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3706 домогосподарствам, у сільський місцевості – 6031.

Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3273,3 грн (у березні 2018р. – 2988,5 грн).

У січні–квітні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 50602,1 тис.грн.

У квітні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 769,1 млн.грн(132,7% сум, нарахованих за цей період).

На кінець квітня 2018р. аборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 2031,7 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 655,0 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 238,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 104,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 28,7 млн.грн, з оплати постачання електричної енергії – 441,2 млн.грн.

 

Правопорушення

За даними прокуратури Одеської області, протягом січня‑травня 2018р. обліковано 14,2 тис. кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 47,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,8% становили злочини проти власності, 7,0% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 6,7% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 4,4% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 4,1% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,4% – злочини проти громадської безпеки, 2,1% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, 2,1% – злочини проти правосуддя, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,2% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності.

У січні‑травні 2018р. обліковано 67 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 53 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство, 6 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 6211, шахрайств – 855, грабежів – 686,   розбоїв – 115, хабарництва – 95.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 20 осіб, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп та злочинних організацій, закінчено 5 проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні‑травні 2018р. становила 9,5 тис. осіб, із числа яких 3401 – жінки, 501 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 91 – неповнолітні та 51 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (74,6%) – від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 37,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 247 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 170 осіб, із числа яких 31,1% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, 24,1% було умисно вбито, 15,3% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1839, з них жінки – 227, неповнолітні – 98. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 19,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,1% мали незняту або непогашену судимість, 11,9% вчинили злочин у групі, 6,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 80,8%, безробітних – 3,0%.

 

Діяльність підприємств

Фінансовий результат підприємств до оподаткування (крім малих та сільськогосподарських підприємств) за січень–березень 2018р. був позитивним і становив 4519,3 млн.грн прибутку (за аналогічний період минулого року – 848,5 млн.грн прибутку).

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,8%, отримано 5247,2 млн.грн прибутку, що в 1,8 раза більше, ніж за січень–березень 2017р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 3,4 в.п. і становила 33,2%. Ними допущено
727,9 млн.грн збитку, що на 64,6% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: освіта (100,0%), надання інших видів послуг (100,0%), професійна, наукова та технічна діяльність (41,7%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (40,6%), тимчасове розміщування й організація харчування (40,0%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (40,0%).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі у січні–травні 2018р. становив 25649,9 млн.грн, що в порівняних цінах на 2,7% більше обсягу січня–травня 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у травні п.р. порівняно із травнем 2017р. зріс на 3,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–травні 2018р. становив 19686,0 млн.грн, що в порівнянних цінах на 3,5% більше від обсягу січня–травня 2017р. У травні п.р. роздрібний товарооборот становив 4344,4 млн.грн і в порівняних цінах проти травня 2017р. зріс на 4,2%.

 

Сільське господарство

У січні–травні 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 95,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 94,6%, у господарствах населення – 95,5%.

У господарствах усіх категорій у січні–травні 2018р. загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 28,1 тис.т (у порівнянні з січнем–травнем 2017р. на 0,1% більше), молока – 122,8 тис.т (менше на 5,0%), яєць – 123,3 млн.шт (менше на 15,3%).

За розрахунками, на 1 червня 2018р. у господарствах усіх категорій загальна кількість великої рогатої худоби становила 181,5 тис. голів (на 6,8% менше, ніж на 1 червня 2017р.), у тому числі корів – 94,6 тис. голів (на 1,6% менше), свиней – 228,5 тис. голів (на 25,6% менше), овець та кіз – 371,8 тис. голів (на 4,4% менше), птиці свійської – 4,0 млн. голів (на 18,2% менше).

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. на 21,6% більше, у тому числі продукції рослинництва – на 20,9%, продукції тваринництва – на 32,3%.

На 1 червня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 883,7 тис.т зерна (на 4,9% менше проти 1 червня 2017р.), у т.ч. 387,4 тис.т кукурудзи на зерно, 334,6 тис.т пшениці, 124,2 тис.тячменю, 0,4 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 278,1 тис.т зерна (на 15,1% більше), у т.ч. 155,7 тис.т пшениці, 60,6 тис.тячменю, 30,8 тис.т кукурудзи на зерно та 0,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 605,6 тис.т зерна.

Запаси насіння соняшнику становили 201,0 тис.т (на 14,5% більше, ніж на 1 червня 2017р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 51,3 тис.т (на 5,3% більше), а в підприємствах, що здійснюють переробку та зберігання – 149,7 тис.т (на 18,0% більше, ніж торік).

 

Промисловість

У січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. індекс промислової продукції становив 98,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 98,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–травні 2018р. проти січня–травня 2017р. обсяг випуску продукції зменшився на 5,2%, у тому числі у виробництві готових кормів для тварин – на 16,4%, олії та тваринних жирів – на 8,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,4%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 2,6%. Однак, обсяги випуску продукції у виробництві інших харчових продуктів збільшилися на 31,0%, молочних продуктів – на 25,6%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 13,2%, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 11,7%, у виробництві напоїв – на 3,0%.

У січні–травні 2018р. вироблено 127 т свинини свіжої чи охолодженої - туші, напівтуші, 1676 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові, 27739,3 тис.л сумішей соків фруктових та овочевих, 405,0 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 2387 т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 1050 т масла вершкового жирністю не більше 85%, 299 т сиру свіжого неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 380 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 27,7 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 27,1 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 202,5 тис.дал вина ігристого «Шампанське України».

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90,5%, у тому числі: у текстильному виробництві – 92,9%, у виробництві одягу – 98,0%, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 82,3%. За підсумками січня–травня 2018р. вироблено 43,1 тис.шт брюк, бриджів чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 4,8 тис.шт. суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 8,8 тис.шт. пальт та плащів, жіночих та дівчачих.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності індекс виробництва становив 114,7%.

У січні–травні 2018р. проти січня–травня 2017р. індекс промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 106,1%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 104,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, випуск продукції збільшився на 12,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 107,6%.

 

Будівництво

У січні–травні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3628,1 млн.грн. Серед регіонів України за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, Одеська область посіла 4 місце.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 118,1%. Будівництво будівель зменшилось на 10,9%, у тому числі житлових – на 14,9%. Разом з тим спостерігалося збільшення обсягів будівництва нежитлових будівель на 8,0%, будівництва інженерних споруд на 80,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 84,6% від загального обсягу, капітальний та поточний ремонт – 7,0% та 8,4% відповідно.

 

Транспорт

У січні–травні 2018р. підприємствами транспорту перевезено 16,4 млн.т вантажів, що на 1,1% більше, ніж у січні–травні 2017р. Вантажооборот зменшився на 6,1% і становив 26,3 млрд.ткм.

Порівняно з січнем–травнем 2017р.  зменшилося відправлення вантажів залізничним транспортом, Зокрема, відправлення нафти і нафтопродуктів скоротилося на 70,4%, зерна і продуктів перемолу – на 26,9%, цементу – на 24,8%, чорних металів – на 13,6%, будівельних матеріалів – на 9,6%. Разом з цим відправлення хімічних та мінеральних добрив збільшилося у 2,0 раза, кам’яного вугілля – на 48,0%, залізної і марганцевої руди – на 34,9%, брухту чорних металів – на 17,1%, коксу – на 2,2%, лісових вантажів – на 1,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2018р. перевезено 3,2 млн.т вантажів, що на 16,7% більше, ніж у січні–травні 2017р., та виконано вантажооборот в обсязі 884,5 млн.ткм, який збільшився на 19,0% порівняно з січнем–травнем 2017р.

У січні–травні 2018р. послугами пасажирського транспорту скористалися 115,0 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 4308,1 млн.пас.км, що відповідно на 0,1% та на 3,6% більше від обсягів січня–травня 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) скористалися 42,7 млн пасажирів, що на 12,0% менше, ніж у січні–травні 2017р. Міським електротранспортом перевезено на 10,6% більше пасажирів, ніж у січні–травні 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили 522,4 млн.дол. та 434,4 млн.дол. СШАвідповідно і, у порівнянні з січнем–квітнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися на 13,3%та 6,8%відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 88,0 млн.дол. США2. Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 145 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 152,6 млн.дол. або 29,2% від загального обсягу експорту та збільшився проти січня–квітня 2017р. на 33,6% (у січні–квітні 2017р. – 114,2 млн.дол. або 24,8%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Іспанії, Італії, Польщі, Нідерландів, Мальти, Греції та Естонії. Серед інших країн світу експорт товарів збільшився до Йорданії, Лівії, Філіппін, Швейцарії, Гонконгу, Шрі-Ланки. Поряд цим скоротилися поставки до Японії, Норвегії, Південної Африки, Пакистану, Канади та Лівану.

Основу товарної структури експорту області складали жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури, недорогоцінні метали та вироби з них, готові харчові продукти, насіння і плоди олійних рослин.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 105,6 млн.дол. або 24,3% від загального обсягу та зменшився проти січня–квітня 2017р. на 6,7% (у січні–квітні 2017р. – 113,1 млн.дол. або 27,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Франції, Бельгії, Словаччини, Литви. Серед інших країн світу імпорт товарів збільшився з Панами, Азербайджану, Вірменії, Бразилії, Канади, Єгипту, Молдови. Одночасно зменшились поставки товарів з  Гонконгу, Швейцарії, Еквадору, Шрі-Ланки, Сирії, Норвегії, Російської Федерації, Марокко та Індії.

У товарній структурі імпортних надходжень значними були машини, обладнання та механізми, їстівні плоди та горіхи, недорогоцінні метали та вироби з них, жири та олії тваринного або рослинного походження, мінеральні продукти, Засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2018р. як по області, так і по Україні, був однаковим і становив 104,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,8%. Суттєво (на 21,3%) подорожчали овочі, у першу чергу за рахунок підвищення цін на білокачанну капусту, буряк та моркву у 2,8–2,1 раза. Крім цього, цибуля ріпчаста стала дорожче на 22,5%, картопля – на 19,3%. Водночас, знизились ціни на огірки (на 38,7%), помідори (на 6,4%) та гриби (на 4,7%). Фрукти стали дорожче на 6,5%, з них яблука – на 14,7%, банани – на 11,1%, а цитрусові, навпаки, подешевшали на 10,7%. На 10,7–4,2% зросли ціни на свіжу, охолоджену та заморожену рибу, свіжі, охолоджені, заморожені свинину, яловичину і телятину, інші консервовані чи перероблені види риби та морепродукти, оливкову олію, морозиво, хліб, маргарин, масло, сушене, солене, копчене м'ясо та їстівні субпродукти. Поряд з цим, подешевшали сало (на 15,4%), цукор (на 9,0%) та молоко (на 6,3%). Серед продуктів переробки зернових, ціни на які в середньому знизились на 5,6%, гречані крупи стали дешевше на 21,3%. Разом з цим, на 5,5–2,7% стали дешевше шоколад, яйця, свіжі, охолоджені та заморожені морепродукти та соняшникова олія.

Приріст цін на алкогольні напої, тютюнові вироби становив 6,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – 9,2%, алкогольні напої – на 2,7%.

Загальне підвищення цін (тарифів) за групою житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива становило 0,6%. Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій зросли на 2,2%, водопостачання та каналізацію – на 1,6%, скраплений газ для побутових потреб подорожчав на 1,5%, тарифи на послуги з централізованого опалення підвищились на 1,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,7%, головним чином, за рахунок подорожчання послуг лікарень на 11,6% та амбулаторних послуг – на 7,0%.

На 5,9% зафіксовано підвищення цін у сфері транспорту, що обумовлено, насамперед, подорожчанням проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 13,4% та 7,6% відповідно.

_____________

Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.

 За інформ. Головного управління статистики в Одеській області

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Оставить заявку
С
в
я
з
а
т
ь
с
я
с
н
а
м
и